Aktualności

27.07.2016 — Program uroczystości wręczenia nagród w V edycji konkursu „Literacki Debiut Roku”

1. Powitanie gości (5 minut).
2. Prelekcja prof. UG, dra hab. Marcina Całbeckiego pt. „Czego boją się literaci?” (20 minut).
3. Wystąpienie w imieniu Kapituły Konkursu dr Anny Ryłko-Kurpiewskiej (10 minut).
4. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom (10 minut).
5. Odczyt fragmentu zwycięskiej powieści w interpretacji aktorki Edyty Jungowskiej (15 minut).
6. Publiczna rozmowa prowadzącego z laureatem konkursu (20 minut).
7. Poczęstunek, rozmowy kuluarowe.

Imprezę poprowadzi redaktor Tomasz Olszewski.

11.07.2016 — Uprzejmie informujemy, że uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w V edycji konkursu Literacki Debiut Roku odbędzie się dnia 30 lipca 2016 roku o godzinie 15:00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, sala D, budynek Centrum Nauki Experyment. Program imprezy zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

11.07.2016Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do 3. etapu konkursu.

29.06.2016 — Informujemy, że z powodów osobistych profesor Michał Błażejewski nie będzie w stanie wziąć udziału w obradach Kapituły Konkursu. Jego obowiązki przejmie dr Paweł Kozielski.

29.06.2016Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do 2. etapu konkursu.

14.06.2016Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do konkursu z uwzględnieniem osób, które uzupełniły braki formalne..

11.05.2016Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do konkursu.

18.02.2016 — Uprzejmie informujemy, że 19 lutego 2016 rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do V edycji konkursu Literacki Debiut Roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 kwietnia 2016 roku.

O konkursie

Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Obecna, piąta edycja trwać będzie od 19 lutego 2016 roku do 30 lipca 2016 roku.

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody!

I miejsce – tytuł „Literacki Debiut Roku”, nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł, dyplom, opublikowanie zwycięskiego utworu drukiem, jego dystrybucja oraz promocja przez Wydawnictwo Novae Res oraz patronów i partnerów Konkursu, kurs wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez portal www.maszynadopisania.pl, zestaw książek.
II miejsce – dyplom, tygodniowy pobyt w SPA, kurs wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez portal www.maszynadopisania.pl, zestaw książek.
III miejsce – dyplom, dwudniowy pobyt w SPA, kurs wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez portal www.maszynadopisania.pl, zestaw książek.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
Red. Marzena Bakowska – członek kapituły
Prof. dr hab. Michał Błażejewski – członek kapituły
Dr Anna Ryłko-Kurpiewska – członek kapituły
Red. nacz. Wojciech Gustowski – przewodniczący kapituły
Red. Krzysztof Szymański – sekretarz kapituły

Szczegółowy przebieg konkursu opisuje regulamin.
Informacji związanych z konkursem udziela sekretariat wydawnictwa Novae Res pod adresem ldr@novaeres.pl.

Jak zgłosić tekst?

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor powieści lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając do dnia 22 kwietnia 2016 jej wersję elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf na płycie CD lub DVD), na adres:

Wydawnictwo Novae Res, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
z dopiskiem: Literacki Debiut Roku

Na płycie CD/DVD z powieścią należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy, a do zgłoszenia dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (szczegóły w regulaminie).

Patroni i partnerzy

Konkurs prowadzony jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami konkursu są: Gdynia Literacka, International Paper, sieć księgarni Matras, Hotel Lawendowe Termy, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne oraz Maszyna do pisania. Patronami medialnymi konkursu są Onet.pl, Magazyn Charaktery, Magazyn Literacki Książki oraz Radio ZET Chilli.

Archiwum

I edycja
II edycja
III edycja
IV edycja